جنیفر لوپز عکس خواستگاری خود در کنار ساحل را منتشر کرد