تعلیق کاریابی که به مردم لر توهین کرده بود - آذر نیوز آنلاین