در گذشته یکی از راه های آزمودن اطلاعات عمومی پر کردن جدول بود از این رو عده بسیاری از جوان های قدیمی هنوز هم برای ساعات فراغت خود از جدول استفاده می کنند.بازی جدول پلاس شما را از خرید روزنامه و مجلات برای پر کردن جدول های شان آسوده کرده و در قالبی جذاب و
jadval -