BioWin محصول شرکت EnviroSim یک نرم افزار شبیه‌سازی فرآیندهای تصفیه فاضلاب است که مدل‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را یکدیگر ادغام کرده است. از این نرم افزار برای طراحی، به‌روزرسانی و بهینه‌سازی تصفیه‌خانه‌ها استفاده می‌شود. هسته اصلی این نرم افزار بر پایه مدل بیولوژیکی بوده که
افزار - دانلود - envirosim - biowin - افزار - شبیه‌ساز - فرآیندهای - تصفیه - فاضلاب -