سرطان لوزالمعده یا سرطان پانکراس هنگامی رخ می‌دهد که رشد غیرقابل کنترل سلول‌ها در بخشی از لوزالمعده شروع می‌شود. در نتیجه تومورهایی به وجود می‌آیند و این تومورها، عملکرد پانکراس را مختل می‌کنند. سرطان پانکراس اغلب تا مراحل نهایی، هیچ علائمی بروز نمی‌دهد. به همین دلیل کنترل آن دشو
سرطان - پانکرس - لوزالمعده - درمان - جراحی - درمانی - پرتودرمان -