مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌ و پروش گفت: احکام پرداخت حقوق دانشجو معلمان صادر شده است.
حسین‌بُر - احکام - پرداخت - دانشجو - معلمان -