کیوان نخعی که با نمایش «بازی نامه نوروز» در جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی حضور دارد از دغدغه فعالان این حوزه و معضل نداشتن مکانی ثابت برای اجرای آثار آیینی و سنتی گفت.
دغدغه - اجرای - آثارمان - داریم - سرگردانی - هنرمندان - آیینی -