روی خط خبر

آیا نسبت به بازار داخلی که حریم اقتصادی کشور است، غیرت داشتیم؟

موضوع: سیاسی منبع: فردا نیوز بازدید: 15

آیا نسبت به بازار داخلی که حریم اقتصادی کشور است، غیرت داشتیم؟


سیاسی

فردا نیوز