روی خط خبر

تیراندازی در شهرک صنوف قاضی خرم آباد اصابت 17 گلوله به یک واحد صنفی

موضوع: سیاسی منبع: جماران بازدید: 35
تیراندازی در شهرک صنوف قاضی خرم آباد   اصابت 17 گلوله به یک واحد صنفی

تیراندازی در شهرک صنوف قاضی خرم آباد اصابت 17 گلوله به یک واحد صنفی


سیاسی

جماران