روی خط خبر

امام جمعه ارومیه: اگر ضرورتی نیست مردم از فضای مجازی استفاده نکنند

موضوع: سیاسی منبع: جماران بازدید: 7
امام جمعه ارومیه: اگر ضرورتی نیست مردم از فضای مجازی استفاده نکنند

امام جمعه ارومیه: اگر ضرورتی نیست مردم از فضای مجازی استفاده نکنند

سیاسی

جماران