روی خط خبر

بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت نروژی هستند

موضوع: اقتصادی منبع: مشرق نیوز بازدید: 11

قیمت گاز به شرکت نروژی نصف بهای منطقی در نظر گرفته شده که رانت است. بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت نروژی هستند

اقتصادی

مشرق نیوز