روی خط خبر

آمریکایی‌ها با تجمعات اعتراضی چگونه برخورد می‌کنند؟

موضوع: سیاسی منبع: مشرق نیوز بازدید: 16

شما در طول یک سال، پلیستان هشتصد نفر از مردم خودتان را کشته! در یک کشوری، در یک سال، پلیس که ضامن حفظ امنیّت مردم است، هشتصد نفر آدم را بکشد؟


سیاسی

مشرق نیوز