روی خط خبر

آموزش زبان انگلیسی پنجره ی نفوذ آمریکا در ایران

موضوع: سیاسی منبع: مشرق نیوز بازدید: 11

آمریکا حدود ۵۰ سال است که از طریق انجمن ایران و آمریکا با ایران مشارکت دارد و جو تشنه جهت آموزش زبان انگلیسی و همچنین شهرت این انجمن موقعیت بسیار خوبی را برای فعالیت در این زمینه ایجاد کرد.


سیاسی

مشرق نیوز