روی خط خبر

تشدید رکود در سال ۹۷؛ نرخ رشد ۳ درصد می‌شود

موضوع: اقتصادی منبع: نامه نیوز بازدید: 10

مرکز پژوههشای مجلس کاهش نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد در سال ۹۷ را پیش بینی کرد. تشدید رکود در سال ۹۷؛ نرخ رشد ۳ درصد می‌شود

اقتصادی

نامه نیوز