روی خط خبر

متلک عادل فردوسی پور به پسر وینفرد شفر در گزارش زنده

موضوع: سرگرمی منبع: سیمرغ بازدید: 15
متلک عادل فردوسی پور به پسر وینفرد شفر در گزارش زنده

عادل فردوسی پور در زمان گزارش بازی استقلال و سایپا به پسر شفر کنایه زد و از اصطلاح ژن خوب استفاده… متلک عادل فردوسی پور به پسر وینفرد شفر در گزارش زنده

سرگرمی

سیمرغ