آذر نیوز آنلاین - 276 روز پیش - 51 بازدید
آگهی رایگان | تماس با ما | اخبار مرتبط | منبع خبر | نیازمندی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

در خواندن نماز فاصله زن و مرد چقدر باید باشد؟ آیا رعایت تقدم و تاخر ضروری است؟ آیا زن و مرد در یک ردیف می توانند نماز بخوانند؟ آیا نماز خواندن زن در صف جلوتر از مردان ،باعث باطل شدن می شود؟