روی خط خبر

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

موضوع: سینما و فرهنگ منبع: جام نیوز بازدید: 50

در خواندن نماز فاصله زن و مرد چقدر باید باشد؟ آیا رعایت تقدم و تاخر ضروری است؟ آیا زن و مرد در یک ردیف می توانند نماز بخوانند؟ آیا نماز خواندن زن در صف جلوتر از مردان ،باعث باطل شدن می شود؟


سینما و فرهنگ

جام نیوز