این لندکروز از مدرن‌ترین نسخه تکنولوژی کمک‌رانندهٔ تویوتا سیفتی سنس بهره می‌برد که شامل سیستم‌هایی چون تشخیص عابرین پیاده در شب و سیستم جلوگیری از برخورد می‌شود.