ویلم دفو با بازی در فیلم «در دروازه ابدیت» در نقش ونسان ون‌گوک نقاش مشهور هلندی ظاهر شده است.