روی خط خبر

هرکس که پیشتاز شد خود را مستغنی از حمایت سایرین نداند

موضوع: سیاسی منبع: فردا نیوز بازدید: 25

هرکس که پیشتاز شد خود را مستغنی از حمایت سایرین نداند


سیاسی

فردا نیوز