روی خط خبر

اتاق بازرگانی مقصر صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف است

موضوع: اقتصادی منبع: خبرگزاری فارس بازدید: 82

عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی در رابطه با صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مقصر است، زیرا این امر عاملی برای به وجود آمدن فساد و فرار مالیاتی شده است.


اقتصادی

خبرگزاری فارس