روی خط خبر

خاله شادونه: مدام بغضم را قورت دادم

موضوع: سینما و فرهنگ منبع: فردا نیوز بازدید: 18

در آن لحظه صدای جیغ، دست و خوشحالی دوباره به گوش می‌رسید، بغضم را محکم قورت دادم و با صدای بلند به مردمانم سلام کردم. حس عجیبی بود، انرژی مضاعفی از بودن درکنارشان داشتم. خاله شادونه: مدام بغضم را قورت دادم

سینما و فرهنگ

فردا نیوز