روی خط خبر

بررسی کارنامه مسعود کیمیایی در ماهنامه «نزدیک»

موضوع: سینما و فرهنگ منبع: فردا نیوز بازدید: 15

دومین شماره از ماهنامه فرهنگی- هنری «نزدیک» منتشر شد. بررسی کارنامه مسعود کیمیایی در ماهنامه «نزدیک»

سینما و فرهنگ

فردا نیوز