روی خط خبر

انتقاد خانم بازیگر از برخی علاقه مندان به هنر بازیگری

موضوع: سینما و فرهنگ منبع: فردا نیوز بازدید: 40

بازیگر دردسرهای عظیم گفت: بازیگری بازیچه نیست و نباید به خاطر حواشی وارد این رشته شد؛ چرا که آواز دهل شنیدن از دور خوش است.


سینما و فرهنگ

فردا نیوز