روی خط خبر

نصب پلاکارد نژادپرستانه بر روی ساختمان سفارت ترکیه در اتریش

موضوع: سیاسی منبع: خبرگزاری مهر بازدید: 7

نصب پلاکارد نژادپرستانه بر روی ساختمان سفارت ترکیه در اتریش


سیاسی

خبرگزاری مهر