روی خط خبر

مناسبات مسکو و آنکارا به وضعیت گذشته بازنگشته است

موضوع: سیاسی منبع: تسنیم بازدید: 11

مناسبات مسکو و آنکارا به وضعیت گذشته بازنگشته است

سیاسی

تسنیم