روی خط خبر

تمرکز ماموریت حمایت قاطع بر شکست داعش در افغانستان

موضوع: سیاسی منبع: تسنیم بازدید: 11

تمرکز ماموریت حمایت قاطع بر شکست داعش در افغانستان

سیاسی

تسنیم