روی خط خبر

کویت : خواستار همکاری جهانی برای نابودی داعش هستیم

موضوع: سیاسی منبع: ایرنا بازدید: 11

کویت : خواستار همکاری جهانی برای نابودی داعش هستیم

سیاسی

ایرنا