روی خط خبر

امضای 117سند همکاری صنعت و معدن با شرکت های خارجی در قالب اقتصاد مقاومتی

موضوع: سیاسی منبع: ایرنا بازدید: 11

امضای 117سند همکاری صنعت و معدن با شرکت های خارجی در قالب اقتصاد مقاومتی

سیاسی

ایرنا