سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال - بلندگوی دو طرفه دیجیتال - برش کاغذ خودکار - سازگار با سیستم کالر آیدی - حافظه دفترچه تلفن 100 شماره - ساخت مالزی 77615 ...