تهران – ایرنا – ژنرال ذخیره عاموس غلعاد رئیس سابق واحد امنیتی سیاسی وزارت اطلاعات رژیم صهیونیستی به شکست راهبردی این رژیم در مقابله با محور مقاومت در ...