تهران- ایرنا- امام جمعه رباط کریم گفت: نقطه تقابل راهپیمایی 22 بهمن، بحران اقتصادی مملکت است، مردم با حضورشان نشان دادند که فریب دشمن را نخورده اند و ...