ریچل جانسون، خواهر بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق انگلیس، در برنامه تلویزیونی قول در شبکه اسکای نیوز که خودش مجری آن است، در مقابل چشمان متعجب شرکت کنن ...