انتقاد از سرانه پایین هنری برخی استان‌ها/ دیدار با خوشنویس پیشکسوت ...