تیم فوتبال سایپا برای تقابل با تیم الریان قطر ظهر یکشنبه هفته پیش رو عازم دوحه خواهد شد. ...