آذر نیوز آنلاین - 96 روز پیش - 11 بازدید
آگهی رایگان | تماس با ما | اخبار مرتبط | منبع خبر | نیازمندی

آیا بیماری اوتیسم ساخته و پرداخته دستگاه تبلیغاتی آلمان نازی بود

شاید اوتیسم به آن معنای ترسناک و ناامیدکنندهی خود هیچگاه وجود خارجی نداشته است؛ اسناد جدید حرفهای متفاوتی برای گفتن دارند.