روی خط خبر

پیشنهاد تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه

موضوع: سیاسی منبع: ایلنا بازدید: 3
پیشنهاد تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه

شورای امنیت ملی ترکیه در طرح پیشنهادی به دولت، خواستار تمدید وضعیت فوق العاده در این کشور شد.


سیاسی

ایلنا