روی خط خبر

منابع ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد/جلوگیری خروج سرمایه از کشور

موضوع: اقتصادی منبع: خبرگزاری مهر بازدید: 3

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درشرایط فعلی اقتصادی، این بانک برای عمل به مأموریت خطیرخود نیازمند مجاهدت همگان داردگفت:سیاستهای جدید ارزی گام بلندی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور بود.


اقتصادی

خبرگزاری مهر