روی خط خبر

تازه‌‌ترین اطلاعات درباره مسمومیت اسکریپال

موضوع: سیاسی منبع: پارسینه بازدید: 5

تازه‌ ترین اطلاعات منتشر شده در باره مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس اسبق روس در انگلیس نشان می‌دهد که او از طریق 'مایع نوویچوک' مسموم شده است.


سیاسی

پارسینه