روی خط خبر

کاهش آسیب های اجتماعی اولویت اتحادیه انجمن های اسلامی است

موضوع: سینما و فرهنگ منبع: ایرنا بازدید: 1
کاهش آسیب های اجتماعی اولویت اتحادیه انجمن های اسلامی است

تبریز- ایرنا - معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی را از اولویت های اتحادیه انجمن های اسلامی عنوان کرد و گفت: دشمنان با برخورد نظامی و فیزیکی نتوانستند به ما ضربه بزنند و سعی دارند با اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی به اهداف خود برسند.


سینما و فرهنگ

ایرنا