روی خط خبر

کریل‌ها امیدی برای مقابله با آلودگی‌های پلاستیکی اقیانوس‌ها

موضوع: اجتماعی منبع: ایسنا بازدید: 8

کریل‌ها اگرچه در قعر زنجیره غذایی قرار دارند ولی می‌توانند سلاحی مخفی در مبارزه با تهدید رو به رشد آلودگی‌های پلاستیکی در اقیانوس‌های جهان باشند.


اجتماعی

ایسنا