روی خط خبر

روزی که برای حذف یک تیم بازیکنانش را مسموم کردند

موضوع: ورزشی منبع: ایسنا بازدید: 8

بازیکنان دینامو درسده در جام در جام اروپا برابر بایر اوردینگن مسموم شدند و این اتفاق به حذفشان منجر شد.


ورزشی

ایسنا