روی خط خبر

مراکز توزیع میوه شب عید در تمام نقاط مهاباد راه اندازی شود

موضوع: سیاسی منبع: جماران بازدید: 6
مراکز توزیع میوه شب عید در تمام نقاط مهاباد راه اندازی شود

مراکز توزیع میوه شب عید در تمام نقاط مهاباد راه اندازی شود


سیاسی

جماران