روی خط خبر

تمام صحبت های مهم علی کریمی و محمدرضا ساکت در برنامه نود

موضوع: سرگرمی منبع: سیمرغ بازدید: 63
تمام صحبت های مهم علی کریمی و محمدرضا ساکت در برنامه نود

مناظره مهم بین علی کریمی و محمدرضا ساکت در برنامه نود برگزار شد و صحبت های زیادی در این مناظره مطرح…


سرگرمی

سیمرغ