معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: رفع معضل پسماند، موضوع اصلی دولت در شمال کشور است. ...