یولن لوپتگی سرمربی سابق رئال مادرید معتقد است که رئال مادرید می‌توانست فرصت بیشتری به او دهد. ...