یک واحد تولیدی کاغذ در قالب طرح توسعه در شهرک صنعتی یزد افتتاح شد. ...