تاکنون از سرنوشت این دو تن خبری در دست نیست البته تلاش نیروهای امدادی و پلیس دریابانی برای جست‌وجوی آنان ادامه دارد. ...