عباس عبدی، فعلا سیاسی اصلاح طلب در توییت جدید خود نوشت: فارغ از هر گونه تصمیمی که مجمع تشخیص یا هر جای دیگر درباره fatf ببگیرد این نکته قطعی است که شکاف‌های درون مدیریت رسمی آن چنان عمیق شده که با این ...