مسئولان صنعت نفت هم امیدی به حضور چین در فاز 11 ندارند ...