هفتمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر» توسط موسسه تصویر شهر در تابستان سال 1398 در تهران برگزار خواهد شد. ...